ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Logo

ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಜಗೊಂಡ .

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ: ಪ್ರಧಾನ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448896874
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ