ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Placement and Training Centre


The Following Students are placed in BEL(Bharat Electronics Ltd) Bangalore


Sl.No

Name Of The Student

Branch

01

Hanumant Gani

E&C

02

Vinod Metri

E&C

03

Manjunath Bormpur

E&C

04

Arunkumar Madiwal

Mechanical

05

Aijaj Punekar

Mechanical

06

Ninganna Minchanal

Mechanical

07

Sandeep Potdar

Mechanical

08

Sudheer Paragonde

Mechanical

09

Vinodkumar M.B

Mechanical

10

Vinod Mane

Mechanical

11

Vittal Rathod

Mechanical

12

Santosh Kannal

Mechanical

13

Mahesh Rathod

Mechanical


The Following Students are placed in Toyota Kirloskar Motor Bangalore


Sl.No

Name Of The Student

Branch

01

Ningappa Hiragond

Mechanical


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ