ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ADMINISTRATIVE DEPT STAFF

Sl.No

Name

Designation

01

Logo
Sri.Siddappa Mujagond

Principal Grade-I

02

Logo
Sri.Satish N Kavi

Registrar

03

Logo
Sri.Satish Parasagond

Office Superintendent

04

Logo
Sri.Manjunath Honnalli

FDA

05

Logo
Sri.Aftab Ahmed Kazi

FDA

06

Logo
Smt.Suvarna Kattimani

SDA

07

Logo
Smt.Renuka Jadhav

SDA

08

Logo
Smt.Rekha Hotkar

SDA

09

Logo
Sri.Fakeerappa Neeralkeri

Attender

10

Logo
Sri.Nazeer(Deputation)

Steno

11

Logo
Tirupati-Bandiwaddar


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ