ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ELECTRONICS & COMMUNICATION DEPT STAFF

 Sl.No 

 Name of the Staff

 Qualification 

 Designation 

1.

 Logo
Mr. NAGENDRA M.S

BE

HOD

2.

 Logo
Mr. ANAND BHAMASHETTI

BE

Lecturer

3.

 Logo
Smt. POONAM .S

BE

Lecturer

4.

 Logo
Mr. NARENDRAKUMAR D.N

BE

Lecturer


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ