ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Computer Science DEPT STAFF

 Sl.No 

 Name of the Staff

 Qualification 

 Designation 

1.

Logo
Mr. SHIVAPUTRA JAVALI

B.E

HOD

2.

Logo
Miss. SUVARNA KABADI

B.E

Lecturer

3.

Logo
Mrs. NAGAVENI KADAKOL

B.E

Lecturer

4.

Logo
Mr. BHANUPRAKASH K.Y

B.E

Lecturer


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ