ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಫ್

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  

 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು

 ಅರ್ಹತೆ 

 ಸ್ಥಾನೀಕರಣ 

1.

 Logo
ಶ್ರೀ ನಾಗೆಂದ್ರ ಎಮ್ ಎಸ್

ಬಿಇ

ಹೆಚ್ ಓ ಡಿ

2.

 Logo
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಭಮಶೆಟ್ಟಿ

ಬಿಇ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

3.

 Logo
ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂನಮ್ ಎಸ್

ಬಿಇ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

4.

 Logo
ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎನ್

ಬಿಇ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ