ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ನಕಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಸಂಚಿಕೆ

ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಕಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ / ಎಯ್ಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ರಸೀತಿ. ರೂ. 20-00 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳೆದುಹೋದ / ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ದೈನಂದಿನ ಪೋಲೀಸ್ ದೂರು / ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರದ ನಂತರ ನಕಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ