ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


Contact Details

1.

Name:

GOVERNMENT POLYTECHNIC ZALAKI.


2.

Address:

 

AT POST- ZALAKI, TQ -INDI, DIST-BIJAPUR,

State : Karnataka

Pin -586204


3.

Name of the Affiliating University / Technical Board

Board of Technical Examinations , Bangalore,

Karnataka

 

4.

Name

Designation and

Phone Number.

Sri.Siddappa Mujagond

Principal,

9448896874


5

Email of the Head of Institution.

 

Email: gptzalaki@yahoo.com

 

    ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ