ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ


ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಫ್

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು

 ಅರ್ಹತೆ 

 ಸ್ಥಾನೀಕರಣ 

1.

Logo
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್

ಬಿಇ

ಹೆಚ್ ಓ ಡಿ

2.

Logo
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಥೋಡ್

ಬಿಇ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಝಳಕಿ

ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD.  ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ